Clemmys Guttata – Želva tečkovaná

Aestivace

Napříč celou populací Clemmys Guttata v divoké přírodě, je pozorována perioda nečinnosti v průběhu jinak aktivní sezóny. Tento jev se nazývá aestivace, chcete-li „letní spánek“. Délka klidu je různá. Jedinec od jedince má toto období rozdílné. Pohybuje se od 2 dnů do 93 po sobě jdoucích dní. Želvy tečkované aestivují jak v travnatých, tak vodních biotopech. V travnatých stanovištích se želvy zahrabávají pod spadané listí, trsy trávy a křoviny. Takovýto úkryt chrání zvířata před přehřátím, vyschnutím i predátory. Aestivace v sušším bitopou navíc napomáhá zbavit se pijavic a různých plísní.

Některé exempláře také aestivují v mokrých biotopech jako jsou lužní lesy, bažiny a vznikajících mokřadech. V bažiných želvy aestivují na kořenech stromů nebo křovin. Dokonce byli spatřeny i na vrcholech trsů ostřic, asi 1metr od vodního toku. Některé želvy se zahrabávají do mokrého bahna.

Hybernace v přírodě

Tyto zvířata zimují na různých vlhkých místech, v okolí bažin, trvalých i dočasných nádrží, vznikajících mokřadů, lužních lesích, u potoků a přilehlých loukách. Vrámci těchto stanovišť želvy vyhledávají místa vhodná k zimnímu spánku. Želvy mohou hybernovat v hustých trsech trav, vykotlaných dutinách stromů, v kořenových systémech stromů a keřů, pod silnou vrstvou rašeliníku , v opuštěných norách, atd...

Hloubka vody v lokalitách pro hybernaci je různá. Od 20 do 50cm. Želvy tečkované si nevybírají hluboká místa k přezimování. Mohou zimovat osamoceně i komunitně. Také byly pozorovány, že se vrací do stejných zimovišť nebo na ty, které již byly jednou obsazeny jinými želvami rodu Clemmys Guttata.