Clemmys Guttata – Želva tečkovaná

Reprodukce

Želvy se páří po ukončení zimního spánku. Námluvy začínají někdy od začátku března a trvají až do poloviny května. Přesná období páření se liší v závislosti na geografické poloze a místním počasí. Během období páření samci překonávají značné vzdálenosti v úsilí nalézt samici. Byli zaznamenány přesuny i 430metrů během 24hodin. V tomto období se samci rovněž vzdalují od mokřadů ( cca 250 metrů).

V červnu samice začně vyhledávat vhodné kladiště, která se nacházejí obecně v otevřené krajině a pahorkatých pláních. Samice klade vejce během večera a vždy dokončuje snůšku po setmění. Výlety za kladením bajec mohou trvat i několik dní ( 1 až 11 dní) ve vzdálenosti až 120 metrů od mokřadů.

Po dosažení pohlavní dospělosti je samice březí obvykle každý druhý rok a má jednu snůšku za sezónu. Snůška je relativně malá, v rozmezí 3 až 7 vajec.

Mláďata se líhnou během podzima v závislosti na geografické poloze a počasí. V teplejších letech se mohou mladé vylíhnout i dříve. Některá mláďata v hnízdě i přezimují a objeví se až na jaře. Želvy tečkované mají ve volné přírodě vysokou prenatální mortalitu (32% uvádí Ernst 1976, a až 74% uvádí Joyal 1996). Mortalita je připisována neúplnému vývoji, neoplození a predaci.