Clemmys Guttata – Želva tečkovaná

Biotop - životní prostředí Clemmys guttata

Želvy tečkované jsou ve volné přírodě závislé na mělká vodní stanoviště. Tyto oblasti využívají k lovu potravy, slunění, páření, aestivaci a hybernaci. Napříč rozlohou rozšíření je lze nalézt převážně v mělkých částech vodních toků včetně jezer, bažin, mokřin, zalesněných mokřadů, odvodňovacích kanálů, trvalých i sezónních nádržích a rybnících.

Clemmys Guttata - biotop Během aktivní sezóny želvy často používájí velké množství mokřadních ploch a často se mezi nimi přesouvají. Tato stanoviště mohou být sezónní nebo trvalé, a mohou být někdy docela malé rozlohou ( nádrže menší než 0,4 hektaru). Díky přesunům mezi mokřady mohou želvy tečkované často cestovat po zemi a v průběhu aktivní sezóny překonávat i značné vzdálenosti. Byli zaznamenány i suchozemské přesuny ve vzdálenosti i 1680 metrů.

Suchozemský členitý terén je těmito želvami také využíván.Suchozemským terénem se myslí lesy, louky, pastviny a křovinaté porosty. Využívají jej jako stanoviště pro páření, kladení vajec a jako cestovní koridory mezi mokřady. Suchozemskou krajinu mohou želvy využívat i delší časové období. Byli pozorovány exepláře, které obývali až 90 po sobě jdoucích dní suchozemský terén, často ve značné vzdálenosti od trvalé mokřady (i 400 metrů). Provedené studie navíc odhalili, že během sušších let želvy tečkované častěji využívají suchozemského terénu.

Clemmys Guttata V suchozemském terénu kladou samice Clemmys Guttata vajíčka. Zpravidla v červnu samice opouští mokřady a migrují do míst vhodných ke kladení vajec. Tyto výlety za kladením vajec mohou trvat i týden a mohou dosáhnout i dlouhých vzdáleností. Snůšková stanoviště byla pozorována ve vzdálenosti 40 až 570 metrů od mokřadů.

Želvy tečkované využívají suchozemských stanovišť také pro aestivaci. Tyto periody nečinnosti se typicky objevují během léta. Clemmysky jsou spatřovány v lesním porostu nebo otevřeném suchozemském prostředí (louky, pastviny). Pokud želvy aestivují v suchozemských oblastech, bývají pozorovány zahrabané v lesní hrabance, vrstvě spadaného listí, nebo jiné vegetace. Lokality pro aestivaci jsou často nedaleko od nejbližšího mokřadu, cca 0,5 až 35 metrů.