Clemmys Guttata – Želva tečkovaná

Vzorce chování

Želvy tečkované jsou aktivní během denních hodin. Vyjímkou jsou gravidní samice, které po setmění kladou vajíčka. K večeru vyhledávajá úkryt a zůstávají neaktivní až do rána. V nočních hodinách se želvy rádi zavrtávají do bahna na dně mělčin a také hledají úkryt v opuštěných norách hlodavců.

Clemmys Guttata

Východní část populace želvy tečkované mění sezónní stanoviště a pohybuje se mezi nimi. U západní části populace takovéto chování nebylo zaznamenáno. Přesuny mezi sezóními stanovišti je rozuměno migrace z hybernačních lokalit do vlhčích území na jaře, kde želvy zůstávají několik měsíců (vyjímkou jsou samice, které podnikají v červnu krátké výpravy za kladením vajec). Koncem léta se želvy přesunují z mokřadních biotopů do travnatých terénů k aestivaci a poté migrují zpátky do hybernačních mokřadů začátkem podzimu. Toto není obecný vzorec a byly zaznamenány určité odchylky od tohoto chování. Ne všechny jedinci se řídí tímto trendem. Někteří trvale zůstávají obyvateli dočasných vodních biotopů a nepřesunují se do sušších oblastí. Také ne všichni jedinci aestivují, ale místo toho migrují přímo z jejich letního sídla zpět do lokality pro hybernaci

Během typické aktivní sezóny želvy tečkované využívají více zavodněných lokalit a přesunem do těchto oblastí překonávají i značné vzdálenosti. Jedna želva tak může obývat polchu od 3 do 50 ha. Na tento rozptyl má vliv mnoho faktorů – členitost terénu, intenzita srážek, velikost zvířat, bohatost potravinových zdrojů atd.