Thamnophis sirtalis tetrataenia – Užovka sanfranciská

Reprodukce

Přestože se užovky mohou spářit už na podzim, nejčastěji až první teplé jarní dny vymaní hady z hybernace a podpoří jejich námluvy. Užovky se uchylují do nedalekých vodních bitopů, kde se páří. Samice připravené k páření emitují silné feromony, kterými lákají samečky. Je běžné, že feromony přilákají i několik samců, kteří obklopí samici ve snaze ji oplodnit. Jeden, nebo i více samců mohou zasunout jeden z hemipenisů do kloaky samice a zavést semeno do jejího reprodukčního traktu. O tři až čtyři měsíce později se rodí mláďata. Stejně jako ostatní proužkované užovky, i t.s.tetrataenia je ovoviviparní, což znamená, že oplodněná samice uchovává vejce uvnitř svého těla, dokud nedojde k vylíhnutí. Živé a ihned naprosto samostatná mláďata se rodí v červnenci až srpnu. Mláďat může být 12 až 24 ve vrhu.Rekordní zaznamenaná snůška měla 85mladách, ale průměrně se rodí do 20mladých. Mláďata jsou zpravidla 13 až 23 cm dlouhá. Drobná mláďata užovek jsou lovena především žábami rodu Rana catesbeiana, paradoxně dospělci Rana draytonii a některými druhy ptáků. Mláďata, která mají štěstí a přežijí útoky predátorů i první zimy, jsou ve dvou letech pohlavně dospělá a jsou schopná mít vlastní potomstvo.